Krok 1

Prawa Natury.

 

Wiedza – oparta o Prawa Natury, odkryte przez doktora Hamera – została nazwana przez twórcę Germańską Nową Medycyną, a szerzej mówiąc Germańską Wiedzą o Zdrowiu. Wielu sympatyków tej wiedzy nazywa ją krótko: Germańska.

Człowiek, posiadający wiedzę na temat odkrytych przez doktora Hamera biologiczno-duchowych zależności zawartych w Prawach Natury, jest w stanie sam ocenić co się z nim dzieje i dlaczego oraz jest w stanie w spokoju podejmować prawidłowe decyzje, dzięki którym Natura bez zakłóceń może kontynuować swoją pomoc w potrzebie, tak jak to robi przez miliony lat ewolucji….., aż do dzisiaj.

Dzięki znajomości Germańskiej, nie jesteśmy zdani na wiarę w słowa lekarza, tylko sami posiadamy wiedzę i dzięki niej jesteśmy w stanie spokojnie przechodzić uciążliwe objawy bez wpadania w panikę, ponieważ je rozumiemy. Jesteśmy świadomi nie tylko tego, że objawy – niekiedy bardzo dokuczliwe – z którymi jesteśmy konfrontowani, mają ograniczony czas trwania, jak i faktu, że nasz aktywny udział jest podstawową przesłanką, abyśmy mogli osiągnąć stan tzw. całkowitego zdrowia.

Taki naturalny i zupełnie niegroźny przebieg tzw. „choroby” jest tylko wówczas możliwy, jeżeli osoba chora w swojej chorobie od początku respektuje Prawa Natury, sterujące procesami jego organizmu. W przeciwnym przypadku, z powodu błędnego ( świadomego bądź nieświadomego ) postępowania w stosunku do samego siebie oraz z powodu strachu i paniki, w którą nieuchronnie wpadamy po otrzymaniu groźnie brzmiącej diagnozy lekarza lub niepokojących go czy zakłócających jego funkcjonowanie objawów – najczęściej przedwcześnie umiera.

Ważne jest, żeby sobie uświadomić, że samo intelektualne zrozumienie tych zależności nie wystarcza. Aby móc tę wiedzę wykorzystać dla siebie w praktyce, potrzebna jest również umiejętność rejestrowania swoich doznań i odczuć.

Niestety wiele osób nie jest w stanie zrozumieć istoty Germańskiej, inni z kolei nie mają możliwości sprawdzić jej prawdziwości na „błahostkach chorobowych” własnego organizmu, bo stykają się z nią po raz pierwszy dopiero po otrzymaniu groźnie brzmiącej diagnozy czy prognozy. Przeświadczony o niebezpieczeństwie, przed którym ostrzegał go lekarz, ogarnięty paniką i strachem, nie jest w stanie w spokoju siebie obserwować, nie wspominając o racjonalnym przyswajaniu tej wiedzy na spokojnie.

Pierwszym warunkiem umożliwiającym świadome praktyczne korzystanie z tej wiedzy na co dzień, jest zrozumienie treści i istoty tego ważnego odkrycia. Na naukę potrzeba sporo czasu i spokoju wewnętrznego. Osoba, u której występują objawy choroby, często tego spokoju wewnętrznego nie ma, a przecież od niej samej zależy przebieg procesu chorobowego, którego dr Hamer nazwał Sensownym Biologicznym Specjalnym Programem Natury (SBS). I dlatego przede wszystkim ona sama powinna tę wiedzę poznać, jeżeli zechce z niej korzystać.

Ważnym i tragicznym aspektem jest tutaj fakt, że schorowany i spanikowany diagnozą oraz groźnie brzmiącą prognozą pacjent, który decyduje się dzisiaj na postępowanie według Germańskiej, jest praktycznie zdany na samego siebie i swoje najbliższe otoczenie, gdyż niemożliwe jest otrzymanie wsparcia klinicznego, jeżeli takowe byłoby potrzebne (w szczególnych okolicznościach) – bo brak jest kliniki, w której postępowałoby się zgodnie z tą wiedzą.

Dlatego najlepiej jest poznać Germańską zanim dotkną nas jakieś objawy chorobowe czyli wtedy, kiedy jesteśmy po prostu zdrowi. Niestety, z reguły zajmujemy się naszym zdrowiem dopiero wówczas, gdy zaczyna nam coś dolegać. Wynika to z dotychczasowego wychowania w przestarzałych schematach myślowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, według których tzw. „choroba” to pomyłka czy błąd Natury – manifestujący się w postaci uciążliwych objawów – który należy koniecznie zlikwidować.

Dzięki Germańskiej Wiedzy uświadamiamy sobie, że biologii nie da się poprawić i w związku z tym niemożliwe jest „leczenie” w dotychczasowym rozumieniu. Z biologią możemy jedynie współżyć i współpracować. Jedynie współdziałanie z Naturą – biologią naszego organizmu – umożliwia nam osiągnięcie pełnego zdrowia.

Jednak w praktyce dotarcie do tej wiedzy, a co za tym idzie skorzystanie z niej jest bardzo trudne ponieważ jest ona skrywana, tłamszona i nie ma praktycznie żadnych podręczników. Pozostał nam jedynie Internet, ale nie zawsze te informacje w Internecie są pełne, a często są również przekłamywane.

Kluczowym problemem wynikającym z tłamszenia tej cudownej wiedzy jest aspekt pomocy klinicznej. Nawet kiedy pacjent znajdzie lekarza biegłego w „Germańskiej”, to trudno będzie mu otrzymać pomoc kliniczną. Lekarz postępujący według odkrytych przez doktora Hamera Praw Biologicznych ma wprawdzie możliwość skierowania pacjenta pod opiekę szpitala (co w krytycznej sytuacji jest również z punktu widzenia Germańskiej konieczne ), jednak dzisiejsze szpitale – z powodu braku wiedzy o odkrytych przez doktora Hamera przed 33 laty celowych biologicznych procesach naszego organizmu – prowadzą błędne „terapie” i często ze szkodą dla pacjenta.

Zachęcamy więc Państwa do korzystania z tej wiedzy wchodząc na stronę Koła Sympatyków GNM Wrocław – 5prawnatury.pl, które prowadzi również szkolenia w tym zakresie, względnie do słuchania Radia Bez Cenzury na www.radiobc.pl w każdy poniedziałek o godzinie 20,00 w audycji pt. Akademia Zdrowego Człowieka. Audycje te prowadzone są bezinteresownie przez założyciela Fundacji „Zdrowie i Życie”, gdzie zadaniem Fundacji jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie zdrowia.

 

Zobacz Więcej